Syng deg fra varde til varde

Tell hvor mange varder du ser langs stien du går. Du kan synge deg fra varde til varde med sangen du finner i boken.