Hør etter

Kan du høre hva kastevindene hvisker om? Eller hva bekkene klukker om? Hva sier de? Og hører du "Klunk-Klunk" kan Steinar være i nærheten ;)